Các loại đòn bẩy trong kinh doanh cho nhà đầu tư

Thời gian trước, đòn bẩy được phổ biến nhất trong vật lý. Nó như một công cụ hỗ trợ con người làm những việc khó hơn so với sức lao động. Thế nhưng với sự phát triển của nền kinh tế hiện nay, thì đòn bẩy cũng được sử dụng trong kinh doanh và trong đầu tư tài chính. Nhằm mục đích giúp hiệu suất lợi nhuận tăng cao hơn rất nhiều. Vậy, đòn bẩy kinh doanh là gì? Các loại đòn bẩy trong kinh doanh gồm những loại nào?

Hãy cùng H2Forex tìm hiểu qua nội dung chia sẻ dưới đây nhé!

Khái niệm về đòn bẩy là gì?

Có lẽ, câu nói “Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng quả đất lên” khá quen thuộc với mọi người. Đây là câu nói nổi tiếng của nhà toán học, nhà vật lý học vĩ đại Archimedes. Đồng thời đây cũng chính là khái niệm đầu tiên của đòn bẩy. Khái niệm đòn bẩy xuất hiện ở lĩnh vực vật lý, để chỉ một công cụ có thể giúp biến đổi lực tác động lên một vật theo hướng có ích cho con người. Hiểu đơn giản hơn thì đòn bẩy giúp cho con người có thể thực hiện những công việc khó nhọc một cách dễ dàng hơn.

Hiện nay, khái niệm đòn bẩy đã được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Đặc biệt là trong hoạt động kinh doanh với tính chất tương tự: giúp cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, những người kinh doanh đạt được mục tiêu lợi nhuận cao hơn. Thế nhưng, đòn bẩy là công cụ có tính 2 mặt, nếu sử dụng hợp lý và hiệu quả, nó sẽ giúp tối đa hóa lợi ích. Ngược lại, nó khiến cho kết quả kinh doanh gặp nhiều rủi ro hơn.

Đòn bẩy trong kinh doanh là gì?

Các loại đòn bẩy trong kinh doanh

Các loại đòn bẩy trong kinh doanh (OL – Operating Leverage) hay còn gọi là đòn bẩy hoạt động. Đòn bẩy kinh doanh cho biết kết cấu chi phí kinh doanh có mức độ ảnh hưởng như thế nào đến lợi nhuận trước thuế và lãi vay khi có chênh lệch về doanh thu.

Nghĩa là, đòn bẩy kinh doanh phản ánh mức độ sử dụng chi phí cố định so với tổng chi phí sản xuất để gia tăng lợi nhuận trước thuế và lãi vay.

Tổng chi phí sản xuất bao gồm:

Chi phí cố định (định phí)

 • Là khoản phí không thay đổi. Thậm chí, ngay cả khi khối lượng sản xuất và doanh thu thay đổi. 
 • Chi phí cố định bao gồm tiền thuê mặt bằng, bảo hiểm, chi trả lãi vay,…

Chi phí biến đổi (biến phí)

 • Là khoản phí thay đổi khi khối lượng sản xuất hay doanh thu thay đổi.
 • Chi phí biến đổi bao gồm nguyên vật liệu, nhân lực, điện nước, chi phí marketing,…

Mức độ sử dụng đòn bẩy kinh doanh được tính bằng tỷ trọng của chi phí cố định so với tổng chi phí sản xuất. Kết quả tỷ trọng càng lớn chứng tỏ doanh nghiệp sử dụng đòn bẩy kinh doanh càng nhiều, hoặc ngược lại.

Chẳng hạn: Doanh nghiệp A và B cùng sản xuất đồ điện tử với số lượng như nhau. Thế nhưng, chi phí sản xuất dao động như sau:

Doanh nghiệp A sử dụng 1 tỷ cho chi phí sản xuất. Trong đó có 300 triệu là định phí, còn lại là biến phí

Doanh nghiệp B sử dụng 1 tỷ cho chi phí sản xuất. Trong đó có 500 triệu là định phí, còn lại là biến phí.

Như vậy, tỷ trọng sử dụng đòn bẩy kinh doanh của 2 doanh nghiệp là:

 • Doanh nghiệp  A: 300/1000 = 0.3
 • Doanh nghiệp B: 500/1000 = 0.5

Doanh nghiệp B sử dụng đòn bẩy kinh doanh nhiều hơn doanh nghiệp A

Công thức tính các loại đòn bẩy trong kinh doanh

Đòn bẩy thể hiện sự thay đổi của EBIT sẽ bị ảnh hưởng khi có sự chênh lệch về doanh thu như thế nào.

Công thức tính độ bẩy hoạt động – ký hiệu DOL (Degree of Operating Leverage)

DOL = Tỷ lệ chênh lệch EBIT / Tỷ lệ chênh lệch doanh thu (Q)

Công thức rút gọn : 

Trong đó:

ΔEBIT = (EBIT1 – EBIT) là mức độ tăng trưởng của lợi nhuận trước thuế và lãi vay

ΔQ = (Q1 – Q) là mức độ tăng trưởng doanh thu hay sản lượng hàng bán

Đối với doanh nghiệp sản xuất nhiều loại sản phẩm

DOL được tính theo doanh thu, với:

DOL = (Doanh thu – tổng biến phí)/(Doanh thu – tổng biến phí – định phí)

Các loại đòn bẩy trong kinh doanh

Các loại đòn bẩy trong kinh doanh

Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của một doanh nghiệp

Đòn bẩy được chia thành 3 loại bao gồm:

 • Đòn bẩy hoạt động
 • Đòn bẩy tài chính
 • Đòn bẩy tổng hợp

Đòn bẩy hoạt động (Operating Leverage)

Đòn bẩy hoạt động chỉ mức độ sử dụng chi phí cố định trong tổng chi phí sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhằm gia tăng lợi nhuận trước thuế và lãi vay.

Mức độ sử dụng đòn bẩy hoạt động được tính bằng tỷ trọng của chi phí cố định trong tổng chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tỷ trọng này càng lớn có nghĩa là doanh nghiệp đang sử dụng đòn bẩy hoạt động cao và ngược lại.

Đòn bẩy hoạt động ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp như thế nào?

Thực chất, đòn bẩy hoạt động phản ánh tỷ lệ thay đổi của lợi nhuận trước thuế và lãi vay do sự thay đổi về sản lượng tiêu thụ. Đòn bẩy hoạt động sẽ cho biết khi sản lượng (hay doanh thu) tăng/giảm 1% thì lợi nhuận trước thuế và lãi vay sẽ tăng/giảm bao nhiêu phần trăm.

 • EBIT : Lợi nhuận trước thuế và lãi vay
 • P: giá bán sản phẩm
 • Q: sản lượng tiêu thụ
 • V: biến phí
 • F: định phí

Để xác định mức độ tác động của đòn bẩy hoạt động đến tỷ lệ thay đổi của EBIT khi sản lượng hay doanh thu thay đổi. Các bạn có khái niệm Độ bẩy hoạt động hay độ nghiêng của đòn bẩy hoạt động (DOL – Degree of Operating Leverage).

DOL = Tỷ lệ thay đổi EBIT/Tỷ lệ thay đổi sản lượng hoặc doanh thu

Từ công thức trên, suy ra

Khi sản lượng hoặc doanh thu thay đổi a% thì EBIT sẽ thay đổi DOL x a%

Công thức tính DOL

DOL = (∆EBIT/EBIT)/(∆Q/Q)

EBIT = Doanh thu – Chi phí = P.Q – (Q.V + F) = Q. (P – V) – F

Khi hòa vốn, nghĩa là doanh thu đủ bù đắp chi phí thì EBIT = 0

⇒ Q. (P – V) = F, vậy sản lượng hòa vốn Q0 = F/(P – V).

Sau khi khai triển và tính toán lại công thức thì DOL = Q/(Q- Q0)

Đối với các doanh nghiệp sản xuất nhiều loại sản phẩm khác nhau thì công thức DOL sẽ được tính theo doanh thu:

DOL = (Doanh thu – tổng biến phí)/(Doanh thu – tổng biến phí – định phí) = (EBIT + F)/EBIT

Ví dụ: tác động của đòn bẩy hoạt động đến EBIT của 3 doanh nghiệp có tỷ số đòn bẩy hoạt động khác nhau, (đơn vị: tỷ đồng)

Đòn bẩy hoạt động (Operating Leverage)

Doanh nghiệp A có DOL bằng 2 có nghĩa là tại mức doanh thu 90 tỷ, khi doanh thu tăng thêm 20% thì EBIT sẽ tăng thêm 40% và ngược lại. Tương tự cho 2 doanh nghiệp còn lại.

Mức chi phí cố định càng lớn thì EBIT có tỷ lệ tăng càng cao. Cho nên, sử dụng đòn bẩy hoạt động hợp lý sẽ có tác dụng khuếch đại tỉ lệ gia tăng của EBIT. Tuy nhiên, sự khuếch đại này có xu hướng giảm dần. Điều này được thể hiện rõ khi tỷ lệ đòn bẩy hoạt động của A, B, C đang tăng dần. DOL của B cao hơn A nhưng của C lại thấp hơn B.

Công thức tính DOL theo sản lượng

DOL = Q/(Q- Q0)

Tại mỗi mức sản lượng tiêu thụ Q, doanh nghiệp sẽ xác định được một DOL. Tức là mức độ tác động của đòn bẩy hoạt động đến tỷ lệ thay đổi của EBIT khi sản lượng thay đổi sẽ phụ thuộc vào mỗi mức sản lượng khác nhau.

Khi Q tiến gần đến sản lượng hòa vốn thì DOL tiến đến vô cùng. Ngược lại, khi Q càng xa sản lượng hòa vốn thì DOL sẽ tiến gần đến 1. Đồng thời, lúc này đòn bẩy hoạt động không còn tác dụng khuếch đại tỷ lệ thay đổi của EBIT. Điều này cũng có nghĩa là khi sản lượng Q càng tăng thì DOL sẽ càng giảm.

Ý nghĩa của DOL hay đòn bẩy hoạt động đối với doanh nghiệp như thế nào?

Với mỗi mức sản lượng biết trước, doanh nghiệp sẽ xác định được DOL. Bởi vậy, việc xem xét giá trị của DOL sẽ giúp doanh nghiệp biết trước được sự thay đổi của sản lượng. Hay là doanh thu ảnh hưởng như thế nào đến EBIT. Từ đó, bạn hãy lên các chiến lược về doanh thu và chi phí cho hợp lý.

Rủi ro của đòn bẩy hoạt động là gì?

Đòn bẩy hoạt động cao hay thấp không phải là nguồn gốc của rủi ro cho doanh nghiệp. Mà doanh nghiệp gặp rủi ro khi có sự thay đổi về doanh thu và chi phí sản xuất theo hướng tiêu cực. Hoặc là, đòn bẩy hoạt động khuếch đại sự thay đổi của EBIT khi doanh thu hay chi phí thay đổi. Cho nên, nó cũng khuếch đại rủi ro cho doanh nghiệp.

Một doanh nghiệp có đòn bẩy hoạt động cao, trong trường hợp doanh thu hay chi phí thay đổi theo hướng tích cực. Điều này, sẽ giúp khuếch đại sự gia tăng của EBIT. Ngược lại, nó sẽ khuếch đại rủi ro cho doanh nghiệp đó.

Đòn bẩy tài chính (Financial Leverage)

Đòn bẩy tài chính (Financial Leverage)

Đòn bẩy tài chính liên quan đến việc vay nợ của doanh nghiệp để bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh nhằm gia tăng tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) hay gia tăng lợi nhuận ròng trên mỗi cổ phiếu.

Tỷ số đòn bẩy tài chính được xác định bằng tỷ số nợ vay trên tổng nguồn vốn của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có tỷ số nợ vay càng lớn thì có đòn bẩy tài chính càng cao.

Đòn bẩy tài chính tác động đến lợi nhuận của doanh nghiệp như thế nào?

Đòn bẩy tài chính liên quan đến việc sử dụng các nguồn tài trợ có chi phí cố định như nợ vay ngân hàng, phát hành trái phiếu hoặc cổ phiếu ưu đãi. Khi sử dụng đòn bẩy tài chính thì một sự thay đổi nhỏ trong EBIT. Điều này dẫn đến sự thay đổi lớn hơn trong thu nhập mỗi cổ phần (EPS). Đồng thời, đòn bẩy tài chính được xem là lá chắn thuế của doanh nghiệp. Bởi vì, chi phí lãi vay được tính vào chi phí phải trả. Cho nên, có tác dụng làm gia tăng tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu ROE.

Độ bẩy tài chính hay độ nghiêng đòn bẩy tài chính (DFL – Degree of Financial Leverage), thể hiện mức độ tác động của EBIT đến EPS. DFL cho biết, khi EBIT thay đổi a% thì EPS thay đổi DFL x a%. Nghĩa là nó khuếch đại sự thay đổi của EPS khi EBIT thay đổi.

Công thức tính DFL

DFL = Tỷ lệ thay đổi EPS/Tỷ lệ thay đổi EBIT

Xét trường hợp đơn giản nhất, doanh nghiệp tài trợ vốn bằng nợ vay ngân hàng hoặc trái phiếu và không phát hành cổ phiếu ưu đãi thì:

DFL = EBIT/(EBIT – I), với I là lãi vay.

Giá sử: Doanh nghiệp A có kế hoạch kinh doanh như sau

Trường hợp kinh tế suy thoái thì doanh thu thuần dự tính là 2 tỷ đồng. Bình thường nền kinh tế là 4 tỷ đồng và kinh tế tăng trưởng mạnh thì 7 tỷ đồng. Chi phí cố định là 700 triệu và chi phí biến đổi bằng 40% doanh thu thuần.

Với kế hoạch trên, số vốn dự tính là 4 tỷ. Công ty đang có kế hoạch huy động vốn như sau:

 • Phương án 1: không sử dụng nợ vay, sử dụng 100% vốn cổ phần. Doanh nghiệp sẽ phát hành 40.000 cổ phiếu thường với giá mỗi cổ phiếu là 100,000 đồng.
 • Phương án 2: vay nợ 30%, 70% vốn cổ phần. Doanh nghiệp sẽ phát hành 28,000 cổ phiếu thường và vay 1.2 tỷ với lãi suất vay 12%/năm.
 • Phương án 2: vay nợ 60%, 40% vốn cổ phần. Doanh nghiệp sẽ phát hành 16,000 cổ phiếu thường và vay 2,4 tỷ với lãi suất vay 12%/năm.
Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp (đơn vị: triệu đồng)

Khi doanh nghiệp không sử dụng đòn bẩy tài chính

 • Trường hợp, EBIT tăng từ 500 lên 1,700. Tức là EBIT tăng thêm 240% thì ROE cũng tăng lên 240%, EPS tăng 240%. DFL = 1

Khi doanh nghiệp sử dụng đòn bẩy tài chính 0.3

 • EBIT tăng thêm 240% nhưng EPS tăng thêm đến 338%. DFL = 1.4045

Khi doanh nghiệp sử dụng đòn bẩy tài chính 0.6

 • EBIT tăng thêm 240% nhưng EPS đã tăng lên đến 566%. DFL = 2.358

Đòn bẩy tài chính càng lớn thì DFL càng cao, ROE và EPS càng cao.

Ý nghĩa của DFL đối với kết quả hoạt động của doanh nghiệp như thế nào?

Với mỗi phương án huy động vốn, tại một mức EBIT xác định. Doanh nghiệp sẽ biết trước được sự thay đổi của EBIT ảnh hưởng như thế nào đến thu nhập trên mỗi cổ phần thường. Để hiểu hơn là, đòn bẩy tài chính giúp doanh nghiệp nhận biết tác động của việc sử dụng nợ lên thu nhập trên một cổ phần thường.

Rủi ro mà đòn bẩy tài chính có thể đem đến cho doanh nghiệp là gì?

Một doanh nghiệp sử dụng nợ vay trong cơ cấu nguồn vốn của mình. Điều này đồng nghĩa là họ phải có nghĩa vụ thanh toán các chi phí phát sinh từ việc vay nợ đó, bất kể kết quả kinh doanh như thế nào.

Trường hợp kinh doanh thuận lợi, doanh thu tăng, EBIT tăng. Lúc này đòn bẩy tài chính càng lớn sẽ giúp cho tỷ lệ gia tăng EPS càng cao. Tuy nhiên, trường hợp kinh doanh không thuận lợi, EBIT giảm. Và tỷ lệ đòn bẩy tài chính càng lớn sẽ làm tăng xác suất mất khả năng thanh toán của doanh nghiệp.

Đòn bẩy tổng hợp (Total Leverage)

Là việc doanh nghiệp sử dụng kết hợp cả 2 loại đòn bẩy:

 • Đòn bẩy hoạt động
 • Đòn bẩy tài chính

Chịu tác động của đòn bẩy hoạt động, khi thay đổi sản lượng tiêu thụ, tỷ lệ thay đổi của EBIT sẽ được khuếch đại. Khi EBIT thay đổi, đòn bẩy tài chính sẽ khuếch đại tỷ lệ thay đổi EPS.

Cho nên, khi sử dụng đòn bẩy tổng hợp, sự thay đổi trong sản lượng tiêu thụ sẽ dẫn đến sự thay đổi lớn hơn trong thu nhập trên mỗi cổ phần thường.

Độ bẩy tổng hợp hay độ nghiêng đòn bẩy tổng hợp (DTL – Degree of Total Leverage) sẽ phản ánh được tác động của sản lượng đến thu nhập cổ phần thường EPS.

DTL = Tỷ lệ thay đổi EPS/Tỷ lệ thay đổi sản lượng = DOL x DFL

Ý nghĩa: DTL cho biết khi sản lượng tăng/giảm a% thì EPS tăng/giảm DTL x a%.

Một số loại đòn bẩy khác – Các loại đòn bẩy trong kinh doanh

Ngoài 3 loại đòn bẩy liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Thì trong kinh doanh của doanh nghiệp đòn bẩy được phân chia thành nhiều loại khác nhau.

Đòn bẩy Marketing

 • Liên quan đến việc doanh nghiệp đầu tư một khoản chi phí vào việc marketing, truyền thông, sức ảnh hưởng của những người nổi tiếng để tiếp cận đến nhiều khách hàng hơn. Nhằm tăng tỷ lệ chuyển đổi từ quan tâm sang sử dụng/mua sản phẩm, dịch vụ của công ty.

Đòn bẩy công nghệ

 • Góp phần tăng hiệu suất kinh doanh cho doanh nghiệp nếu biết sử dụng hiệu quả. Thay vì họ sẽ đầu tư vào nhân lực cho việc sản xuất, doanh nghiệp. Thì họ có thể đầu tư vào máy móc, công nghệ để tự động hóa quy trình, giảm thiểu rủi ro. Thế nhưng, dạng đòn bẩy này cũng liên quan đến đòn bẩy hoạt động. Mà đòn bẩy hoạt động lại phần lớn phụ thuộc vào loại hình doanh nghiệp. Bởi vậy, điều này không phải muốn sử dụng là được.

Đòn bẩy con người

 • Con người là nhân tố quan trọng nhất của bất kỳ doanh nghiệp nào. Một doanh nghiệp biết tận dụng nguồn lực con người tốt, về thời gian, kinh nghiệm và trí tuệ. Được xem là một doanh nghiệp đang sử dụng hiệu quả đòn bẩy con người. Thế nhưng, do liên quan đến con người nên cũng mang nhiều yếu tố nhạy cảm. Tận dụng tốt nguồn nhân lực nhưng chế độ thưởng phạt không tốt. Đồng thời, kỹ năng quản lý nhân sự của những nhà quản trị không thật sự xuất sắc thì đòn bẩy này cũng sẽ mang lại rủi ro rất lớn.

Đòn bẩy trong hoạt động đầu tư trên thị trường tài chính.

Khác với các loại đòn bẩy kinh doanh của doanh nghiệp. Đòn bẩy trên các thị trường tài chính ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của nhà đầu tư. Tuy nhiên, về bản chất của nó thì lại khá giống với đòn bẩy tài chính của doanh nghiệp. Bởi vì, nó đều liên quan đến việc sử dụng nợ vay để bổ sung vào nguồn vốn đầu tư. Nhằm mục đích gia tăng lợi ích hay đúng hơn là tối đa hóa lợi nhuận trên số vốn nhỏ.

Ví dụ: Bạn có 200$ tiền vốn.

Trường hợp bạn không sử dụng đòn bẩy. Có thể, bạn chỉ thực hiện một giao dịch mua, bán chứng khoán, các cặp tiền, hàng hóa… với giá trị tối đa là 200$. Nếu thành công, bạn có lợi nhuận x$, thất bại, bạn thua lỗ y$.

Trường hợp sử dụng đòn bẩy, cùng với 200$ tiền vốn đó. Bạn có thể thực hiện một giao dịch có giá trị gấp 100, 200, 500, thậm chí 1000 lần. Nếu thành công, lợi nhuận nhận được sẽ là 100x, 200x, 500x, thậm chí 1000x. Tuy nhiên, nếu thất bại, bạn thua lỗ 100y, 200y, 500y, thậm chí 1000y.

Đòn bẩy trong các hoạt động đầu tư trên thị trường tài chính giống như con dao 2 lưỡi. Có thể, nó sẽ giúp bạn gia tăng lợi nhuận lên rất nhiều lần. Tuy nhiên, nó cũng làm cho khoản thua lỗ của bạn bị khuếch đại lên rất nhiều lần.

Trên các thị trường khác nhau, cách thức hoạt động của đòn bẩy cũng sẽ khác nhau. Cho nên, tỷ lệ đòn bẩy được sử dụng cũng khác nhau.

Vai trò của các loại đòn bẩy trong kinh doanh

Trong tất cả các lĩnh vực, một tập thể sẽ có năng suất làm việc cao hơn một cá nhân. Trong kinh doanh cũng vậy, đặc biệt là trong đầu tư forex và chứng khoán. Đòn bẩy là công cụ hỗ trợ tuyệt vời ngoài mặt khuếch đại nguồn vốn. Đồng thời, đòn bẩy còn giúp hoạt động kinh doanh đạt hiệu suất lợi nhuận cao hơn.

 • Đào tạo con người, quản lý tốt cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp
 • Rút ngắn khoảng cách tiếp cận sản phẩm của doanh nghiệp với người tiêu dùng
 • Toàn bộ hoạt động trong doanh nghiệp sẽ đi vào trật tự nếu có chiến lược sử dụng đòn bẩy kinh doanh hiệu quả
 • Vận hành tốt hệ thống của bộ máy sản xuất, tăng năng suất cho ra sản phẩm chất lượng

Đòn bẩy tài chính là khoản nợ vay giúp doanh nghiệp bù đắp vào khoản vốn thiếu hụt nhằm duy trì hoạt động kinh doanh, gia tăng chi phí lãi vay từ đó gia tăng tỷ suất lợi nhuận sau thuế.

Đòn bẩy cũng mang tính rủi ro cao

Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp:

 • Việc sử dụng đòn bẩy hoạt động DOL do loại hình doanh nghiệp quyết định và thông thường. Các doanh nghiệp cũng không thích hoạt động với điều kiện DOL cao do một sự giảm nhẹ trong sản lượng tiêu thụ cũng khiến doanh nghiệp có nguy cơ thua lỗ cao.
 • Việc sử dụng đòn bẩy tài chính DFL do chính doanh nghiệp có quyền lựa chọn sử dụng hay không và sử dụng với tỷ lệ bao nhiêu.

Đối với hoạt động đầu tư trên các thị trường tài chính:

 • Thị trường chứng khoán
  • Nhà đầu tư rất ít khi sử dụng đòn bẩy vì chi phí lãi vay rất cao, nếu lợi nhuận không đủ cao sẽ không bù đắp được chi phí.
 • Thị trường forex
  • Giá trị giao dịch trên thị trường này là khá lớn, biên độ lợi nhuận rất thấp nên việc sử dụng đòn bẩy là điều hiển nhiên.

Có thể thấy, trong bất kỳ lĩnh vực kinh doanh nào thì đòn bẩy là công cụ đắc lực. Tuy nhiên, việc quá lạm dụng đòn bẩy cũng đem lại rủi ro khó lường. Bởi vậy, đòn bẩy phải được sử dụng có kế hoạch cụ thể. Nhằm mục đích vừa có thể tối ưu hóa lợi nhuận, vừa giảm thiểu được rủi ro có thể xảy ra.

Tổng kết

Qua nội dung chia sẻ về “Các loại đòn bẩy trong kinh doanh cho nhà đầu tư”. Hy vọng rằng kiến thức trên sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về các loại đòn bẩy trong kinh doanh. Nếu bạn đang hoặc sắp là chủ một doanh nghiệp. Hoặc là một nhà đầu tư trên thị trường tài chính. Các bạn sẽ biết cách sử dụng đòn bẩy hiệu quả để mang lại lợi ích tối ưu nhất cho doanh nghiệp hay nguồn vốn của mình.

Chúc bạn sức khoẻ và thành công!

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!